Công ty chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ và xử lý mọi sự cố phần mềm khi khách hàng gặp sự cố.

Phụ trách chung

Lê Thị Kiều Quyên
093 817 4647
kieuquyen@labconn.com

Kỹ thuật

Mr. Bằng: 0934 018 234

Mr. Dương: 0934 012 702

Mr. Thế Lộc: 0934 018 883

Mr. Thanh Lộc: 0934 012 406

Mr. Tuyên: 0934 012 465

Mr. Cảnh: 0934 012 416

Ms. Long: 0934 019 253

Ms. Thoa: 0934 012 415

Ms.N Phương: 0934 019 323

Mr. Thắng: 0934 012 615

Kinh Doanh

Ms. Lan Anh: 0934 013 335

Ms. Thu: 0934 013 538

Ms.T Phương: 0934 012 465

* LABSoft hiện đang cung cấp các dịch vụ:

1. Triển khai các giải pháp có sẵn do LABSoft phát triển

- Giải pháp LABCONN - Quản lý Hóa Sinh-Huyết học (kết nối máy XN và tự động hóa)

- Giải pháp  LABCONN - Quản lý Ngân Hàng Máu

- Giải pháp  LABCONN - Quản lý Tủ máu Bệnh viện

- Giải pháp  LABCONN - Quản lý Vi Sinh

- Giải pháp  LABCONN - Quản lý Nội kiểm (QC)

2. Bảo trì hệ thống phần mềm LABSoft